Personel&Laboratuvar Koruma

Personel&Laboratuvar Koruma

BSL-2 ve BSL-3 yüksek güvenlikli laboratuarların ve biyogüvenlik kabinlerinin ; Bakım-işletmesi, Test&Validasyon öncesi hazırlıklar(Devreye alma), kurulum ve projelendirilmesi.

Biyogüvenlik, “özellikle insanlara zarar verdiği bilinen veya potansiyel risk taşıyan biyolojik materyal, infeksiyöz mikroorganizmalar veya onların genetikya da toksik komponentleriyle yapılan çalışmaların insan, hayvan ve çevre içingüvenli biçimde yapılmasını sağlamaya yönelik laboratuvar alt yapı, tasarım, do-nanım, uygulama ve tekniklerin en uygun kombinasyonu” olarak tanımlanabilir.

Biyogüvenliğin amacı; çalışanın hem kendisini, hem beraber çalıştığı kişileri hem de çevreyi ve diğer insanları biyolojik zararlardan korumaktır. Korumak veya korunmak, kavramsal ifadeyle tecrit amaca uygun iki temel teknik savunma hattını kapsar. İyi laboratuvar uygulamaları, biyogüvenlik donanımlarının kullanımı ve çalışanın önceden alınan önlemlerle (gerektiğinde aşılama) korunmasına yönelik uygulamalar birincil korunma, laboratuvar dışında kalan çevrenin de korunması kaygısıyla alınması gerekli diğer önlemlerin tamamı ise ikincil korunma olarak ifade edilir.

Mikroorganizmaların kendileri, komponentleri veya klinik materyal ile analiz, çalışma ya da araştırma yapan laboratuvarlarda potansiyel mikrobiyolojik tehlike ve riskler bulunmaktadır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mikroorganizmaları dört risk grubuna ayırmıştır. Gruplandırma yapılırken mikroorganizmanın konakçı varlığı/özellikleri, patojenitesi, infeksiyöz dozu, bulaş yolu, toplum sağlığına etkileri, korunma ve tedavisinin bulunup bulunmadığı gibi kriterler göz önüne alınmıştır. Risk grup 1’de bireysel ve toplumsal riski olmayan ya da bu riskin önemli ölçüde az olduğu mikroorganizmalar yer almaktadır.

 

Bekçi Filtre Ürünleri

Bekçi Filtre Ürünleri

Bekçi Filtre ürünleri ve kullanım alanları hakkında genel bilgiler yer alma […]

İncele
Biyogüvenlik Kabinleri

Biyogüvenlik Kabinleri

Biyogüvenlik kabinleri (çalışan personel ve çevreyi infeksiyöz aerosol ve s […]

İncele
Covid-19 Teşhis&Tanı Laboratuvarları

Covid-19 Teşhis&Tanı Laboratuvarları

CovGuard Negatif Basınçlı Covid-19 Laboratuvarları […]

İncele
Dezenfeksiyon Cihazları

Dezenfeksiyon Cihazları

Firmamız, dezenfeksiyon ve sıvı atık dekontominasyon cihazlarının teknik se […]

İncele
Eldivenli Numune Alma Kabini

Eldivenli Numune Alma Kabini

Covid-19 boğaz kültürü alınırken hasta ve sağlık ekibini koruyan, aynı zama […]

İncele
Hava Sterilizatörü

Hava Sterilizatörü

Havanın Ultraviyole Sterilizasyonu için gerekli UV-Indirect Sterilizasyon S […]

İncele
Negatif Basınçlı Hasta İzolasyon Odası

Negatif Basınçlı Hasta İzolasyon Odası

Covid-19, Tüberküloz enfekte hastalar için dizayn edilmiş hasta, personel v […]

İncele
Pass Box

Pass Box

Antre alanları gibi interlock sistemle donatılan al-ver kutuları (Pass-Box) […]

İncele