Biyogüvenlik Kabinleri

Biyogüvenlik Kabinleri

Biyogüvenlik kabinleri (çalışan personel ve çevreyi infeksiyöz aerosol ve sıçramalardan korumaya yönelik tasarımlanan hava akımı düzenlenmiş cihazlardır.

Class II A2

Class II Tip A Biyolojik Güvenlik Kabinleri hava sirkülasyon prensibi ile çalışır Kabin içinde dolaşan havanın %70 (+/- %5)’i çalışma alanı tavanında bulunan HEPA/ULPA ana filtreden geçirilerek sürekli sirküle edilmektedir. Toplam hava miktarının %30 (+/- %5)’u ise cihazın üst kısmında yer alan egzoz filtreden geçtikten sonra çevre korumalı olarak kabin dışına atılmaktadır. Kabin dışından gelen kirli hava çalışma tezgahının ön kısmında bulunan negatif basınç bariyerler sayesinde emilerek tezgahın altından fan bölümüne yönlendirilmekte ve çalışma tezgahı üstüne ulaşmaması sağlanmaktadır. Fan bölümünde resirküle olan hava ile karışan bu kirli hava ana HEPA/ULPA filtre ve laminatörden geçerek, oluşan laminer hava akımı çalışma ortamına ISO Class 5 sınıfında hava sağlayarak ürünü korumaktadır. Çalışma ortamı içinde oluşturulan primer ve çalışma ortamı etrafında oluşturulan sekonder negatif basınç bariyerleri sayesinde kabin içindeki havanın olası kazalar dahil herhangi bir şekilde kullanıcıya ulaşması engellenmektedir ve sıfır sızıntı ortamı sağlanmaktadır. Demair biyogüvenlik kabinlerinde çalışma bölgesinde ölü alanlar kalmamaktadır ve hava akımı bozulmamaktadır. ●Yüksek düzey Personel, Ürün, ve Çevre koruma özelliği ●Geniş görüş sağlayan eğimli ön panel ve ferah çalışma alanı ●Class 100 (Fed209) ISO5 düzeyinde çalışma alanı temizlik sınıfı ●Kolay Filtre değişimi ●Düşük enerji tüketimi ●DOP test girişi ●Stand by konumunda ekonomik mod da çalışma özelliği ●Düşük hava hız, Normal Hava hızı, Yüksek Hava hızı durumunda sesli ve görsel uyarı mesajları ●Fan arıza durumunda sesli ve görsel uyarı mesajı ●Sensör korumalı mikroişlemcili kontrol paneli ●EN 12469 Standartlarında üretim

Class II B2

Class II Tip B Biyolojik Güvenlik Kabinleri cihaz içine alınan ortam havasının filtrelerden geçirilerek çalışma ortamına verilmesi ve resirküle edilmeden tümünün egzoz HEPA/ULPA filtresinden geçerek dış atmosfere atılması prensibiyle çalışmaktadır. Class II B Tip Kabinler risk seviyesi yüksek patojenlerle çalışmaya olanak sağlamaktadır. Kabin dışından gelen kirli hava çalışma tezgahı ön kısmında bulunan negative basınç bariyerleri tarafından emilerek  kabin çalışma alanına ulaşması engellenmektedir. Kabin üst kısmından alınan hava, Ön filtre, ana HEPA/ULPA filtre ve laminarizatörden geçerek çalışma ortamına ISO-5 temizlik sınıfında, laminer akımlı hava sağlanır. Çalışma ortamında oluşan primer ve etrafında oluşturulan sekonder negatif basınç bariyerleri sayesinde kabin içindeki havanın olası kazalar dahil kullanıcıya ulaşması engellenerek sıfır kaçak ortamı sağlanmaktadır. Demair biyogüvenlik kabinlerinde çalışma bölgesinde ölü alanlar kalmamaktadır ve hava akımı bozulmamaktadır. ●Yüksek düzey Personel, Ürün ve Çevre koruma özelliği ●Geniş görüş sağlayan eğimli ön panel ve ferah çalışma alanı ●Class 100 (Fed209) ISO5 düzeyinde çalışma alanı temizlik sınıfı ●Kolay Filtre değişimi ●Düşük enerji tüketimi ●DOP test girişi ●Stand by konumunda ekonomik mod da çalışma özelliği ●Sensör korumalı mikroişlemcili kontrol paneli ●Düşük hava hızı, Normal hava hızı, Yüksek hava hızı durumunda sesli ve görsel uyarı mesajları ●Fan arıza durumunda sesli ve görsel uyarı mesajı ●EN 12469 Standartlarında üretim

Bu cihazların en önemli iki özelliğinden biri amaca yönelik kontrollü hava akımı sağlaması, diğeri ise hava içersindeki mikroskopik partikülleri elimine etmesidir. Eliminasyon, Kabin içersindeki ventilasyon ya da mekanik hava yolu üzerine yerleştirilmiş HEPA (High efficiency particulate air) adı verilen filtre sistemleri tarafından sağlanmaktadır. Ancak bu oluşumun fonksiyonel olabilmesi için kabinlerin;

  • Üretim aşamasında standardizyon ve kalite kontrolleri yapılarak sertifiye edilmesi
  • Kurulduğu alanlarda kullanım öncesi performans testlerinin yapılması (PQ)
  • Yıllık kontrol, bakım ve testlerinin yapılması
  • Kullanım kural ve şartlarına uygun şekilde kullanılması ile mümkün olabilir.

Uygun üretim,kullanım testleri ve bakımları yapılmamış çalışma kabinlerinin kullanılması çoğu zaman yarardan çok zarar verebilir.

  • PCR Kabini: PCR çalışma malzemelerinin kontaminasyondan korumasını sağlar
  • Class I: Sadece kullanıcıyı tehlikeli materyalden koruma amaçlıdır
  • Class IIA: Kullanıcı, çevre ve çalışma ortamını biyolojik tehlikeli ajanlardan koruma sağlar
  • Class IIB: Kullanıcı, çevre ve çalışma ortamını biyolojik tehlikeli ve toksik ajanlardan koruma sağlar
  • Class III: Seviye 3-4 biyolojik tehlikeli ve toksik ajanlarla çalışma sırasında kullanıcı, çevre ve çalışma ortamını korur

Biyo-Güvenlik Kabinlerinin Bakımı

Kabinlerin yıllık sertifikasyon testleri yanında gerekli durumlarda ve özellikle filtre değişimleri öncesinde dezenfekte edilmelidirler. Dezenfekte edilmeden filtre değişimi ve bakım yapılamaz. Dezenfeksiyon işlemi profesyonel olarak yapılması gerekli teknik bir iştir. Ticari olarak kullanılabilecek formaldehit gaz dezenfeksiyon kitleri kullanılabilir. Dünya sağlık Örgütü (WHO) yönergelerinden yola çıkarak, dezenfeksiyon işleminden filtre değişimi ve değişen filtrelerin tıbbi atık yönergeleri doğrultusunda sonlandırılması gerekmektedir.

Hepa Filtreler çok hassas bir şekilde yerleştirlmelidir ve bu konuda uzman kişilerce yapılmalıdır. Ayrıca kontamine alan açılmışken fan lamba uv elektronik kart elektrik gibi içeride kalan komponentlerinde bakımı yapılmalıdır.

Test & Sertifikasyon

Kabin hem üretim aşamasında hem ilk kurulduğu yerde hem de yıllık olarak düzenli şekilde bakımı yapılmalıdır. Bakım ve test işleminde; kabin bütünlük, HEPA filtre sızdırmazlık, kabin içi hava akım profili, ön hava akış, negatif basınç/ventilasyon oranı, hava akım duman testi ve uyarı testleri yapılması gereklidir. Üretim aşamasında ise çapraz kontaminasyon ve personel koruma/korunma testleri yapılmalı ve hangi yöntem kullanıldığı ve sonuçları kalite kontrol belgesinde belirtilmelidir. Ayrıca gerekiyorsa elektrik kaçak testi, vibrasyon ve ses düzey testleri de yapılabilir.

Bu Ürüne Ait Resimler