Biyogüvenlik Kabinleri

Biyogüvenlik Kabinleri

Biyogüvenlik kabinleri (çalışan personel ve çevreyi infeksiyöz aerosol ve sıçramalardan korumaya yönelik tasarımlanan hava akımı düzenlenmiş cihazlardır.

Bu cihazların en önemli iki özelliğinden biri amaca yönelik kontrollü hava akımı sağlaması, diğeri ise hava içersindeki mikroskopik partikülleri elimine etmesidir. Eliminasyon, Kabin içersindeki ventilasyon ya da mekanik hava yolu üzerine yerleştirilmiş HEPA (High efficiency particulate air) adı verilen filtre sistemleri tarafından sağlanmaktadır. Ancak bu oluşumun fonksiyonel olabilmesi için kabinlerin;

  • Üretim aşamasında standardizyon ve kalite kontrolleri yapılarak sertifiye edilmesi
  • Kurulduğu alanlarda kullanım öncesi performans testlerinin yapılması (PQ)
  • Yıllık kontrol, bakım ve testlerinin yapılması
  • Kullanım kural ve şartlarına uygun şekilde kullanılması ile mümkün olabilir.

Uygun üretim,kullanım testleri ve bakımları yapılmamış çalışma kabinlerinin kullanılması çoğu zaman yarardan çok zarar verebilir.

  • PCR Kabini: PCR çalışma malzemelerinin kontaminasyondan korumasını sağlar
  • Class I: Sadece kullanıcıyı tehlikeli materyalden koruma amaçlıdır
  • Class IIA: Kullanıcı, çevre ve çalışma ortamını biyolojik tehlikeli ajanlardan koruma sağlar
  • Class IIB: Kullanıcı, çevre ve çalışma ortamını biyolojik tehlikeli ve toksik ajanlardan koruma sağlar
  • Class III: Seviye 3-4 biyolojik tehlikeli ve toksik ajanlarla çalışma sırasında kullanıcı, çevre ve çalışma ortamını korur

Biyo-Güvenlik Kabinlerinin Bakımı

Kabinlerin yıllık sertifikasyon testleri yanında gerekli durumlarda ve özellikle filtre değişimleri öncesinde dezenfekte edilmelidirler. Dezenfekte edilmeden filtre değişimi ve bakım yapılamaz. Dezenfeksiyon işlemi profesyonel olarak yapılması gerekli teknik bir iştir. Ticari olarak kullanılabilecek formaldehit gaz dezenfeksiyon kitleri kullanılabilir. Dünya sağlık Örgütü (WHO) yönergelerinden yola çıkarak, dezenfeksiyon işleminden filtre değişimi ve değişen filtrelerin tıbbi atık yönergeleri doğrultusunda sonlandırılması gerekmektedir.

Hepa Filtreler çok hassas bir şekilde yerleştirlmelidir ve bu konuda uzman kişilerce yapılmalıdır. Ayrıca kontamine alan açılmışken fan lamba uv elektronik kart elektrik gibi içeride kalan komponentlerinde bakımı yapılmalıdır.

Test & Sertifikasyon

Kabin hem üretim aşamasında hem ilk kurulduğu yerde hem de yıllık olarak düzenli şekilde bakımı yapılmalıdır. Bakım ve test işleminde; kabin bütünlük, HEPA filtre sızdırmazlık, kabin içi hava akım profili, ön hava akış, negatif basınç/ventilasyon oranı, hava akım duman testi ve uyarı testleri yapılması gereklidir. Üretim aşamasında ise çapraz kontaminasyon ve personel koruma/korunma testleri yapılmalı ve hangi yöntem kullanıldığı ve sonuçları kalite kontrol belgesinde belirtilmelidir. Ayrıca gerekiyorsa elektrik kaçak testi, vibrasyon ve ses düzey testleri de yapılabilir.

Bu Ürüne Ait Resimler